2022-05-20 10:04:25

Javni poziv za višednevnu izvanučioničku nastavu

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14., 81/15., 53/21.) i Odluke o datumu objave i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu Športske gimnazije, objavljuje se Javni poziv za višednevnu izvanučioničku nastavu.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv-ne otvaraj“ – Broj ponude: 1-21/22

Rok za dostavu ponuda: 23.05.2022. godine.

Razmatranje ponuda održat će se u školi dana 24.05.2022. godine. u 15:15 sati.

Priloženi dokument:

Obrazac poziva za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave.


Športska Gimnazija Zagreb