2018-05-23 09:17:16

Natječaj za radno mjesto nastavnik/ica engleskog jezika

Športska gimnazija raspisuje natječaj za radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika na nepuno, neodređeno radno vrijeme.

Pisane zamolbe poslati poštom ili osobno dostaviti na adresu Športske gimnazije, Selska cesta 119, Zagrebu vrijeme trajanja natječaja radnim danom između 09:00 i 14:00 sati.

Natječaj je otvoren od 23. svibnja do 01. lipnja 2018. godine, a puni tekst natječaja je u prilogu.

Kontaktirat ćemo samo kandidate koji uđu u uži krug izbora. Kandidati će o izboru biti obaviješteni preko web-stranice i oglasne ploče škole.


Športska Gimnazija Zagreb