2018-05-30 10:46:10

Zaštita osobnih podataka - donesen Pravilnik i imenovan Službenik za zaštitu podataka

Na 16. sjednici Školskog odbora, 29.05.2018. donesen je Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka i Pravilnik o video nadzoru Športske gimnazije.

Pravilnikom o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka propisuju se postupci za obradu osobnih podataka, vođenje evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka te mjere zaštite osobnih podataka.

Podatke obrađuje Športska gimnazija kao voditelj obrade, a resorno Ministarstvo, Gradski ured i slično putem Športske gimnazije u funkciji izvršitelja obrade.

Za obradu određenih vrsta osobnih podataka odgovorne su osobe koje imenuje ravnatelj (vidi odluku u prilogu), a uz njih su ovlašteni na to i svaki razrednik, profesor i odgajatelj, o čemu se vodi evidencija (vidi obrazac evidencije u prilogu).

Za svaku obradu osobnih podataka koja nije propisana zakonom potrebna je izričita pozitivna privola  osobe čiji su to podaci (za djecu mlađu od 16 godina privolu potpisuje roditelj/skrbnik) (vidi obrazac privole u prilogu).

Za svaki događaj u okviru kojeg će se obrađivati osobni podaci (za svaku svrhu) odgovorna/ovlaštena osoba za obradu podataka treba imati jedan popunjen obrazac evidencije aktivnosti obrade podataka i pojedinačnu privolu za svaku osobu čiji se podaci obrađuju.

Više na: http://azop.hr/

Pravilnik o video nadzoru nalazi se također u prilogu.


Športska Gimnazija Zagreb