2018-09-28 12:25:29

Procedura davanja prostora Športske gimnazije u zakup i na korištenje

Školski odbor Športske gimnazije, na sjednici održanoj 27. rujna 2018., dao je suglasnost na Proceduru davanja prostora Športske gimnazije u zakup i na korištenje (dalje: Procedura).

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti, udruge građana, športski klubovi, na dostavu zamolbi za davanje u zakup prostora Športske gimnazije, sukladno Programu javnih potreba Grada Zagreba.

Tekst Procedure nalazi se u privitku.


Športska Gimnazija Zagreb