2018-11-26 11:54:35

Ispravak troškovnika u postupku nabave i instalacije wi-fi sustava u Športskoj gimnaziji

U privitku se nalazi ispravljeni troškovnik iz postupka nabave i instalacije wi-fi sustava u Športskoj gimnaziji, te poziv na dostavu ponude s rokom koji se produžuje za 8 dana, zaključno s 04. 12. 2018. u 24 sata.

U troškovniku se nazivi određenih stavki mijenjaju kako bi se omogućila objektivnost zainteresiranim ponuditeljima.

Pregled i ocjenu ponuda, te izbor ponuditelja bit će nakon isteka roka za dostavu ponude, 05.12.2018, u 12 sati.

 


Športska Gimnazija Zagreb