2018-12-21 10:51:58

Odluka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave iz 29 predmeta nabave za 2019. godinu

Na temelju zapisnika s otvaranja i ocjene pristiglih ponuda Povjerenstva, te na temelju odredaba Pravilnika o jednostavnoj nabavi i Statuta Športske gimnazije, ravnatelj Stipe Perišić, prof. donio je Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda u postupcima jednostavne nabave iz 29 predmeta nabave.


Športska Gimnazija Zagreb