2019-02-04 13:13:35

Javni poziv za višednevnu izvanučioničku nastavu

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.) i Odluke o datumu objave i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu, na sastanku Povjerenstva održanom dana 31. siječnja 2019. godine u 13,30 sati u Športskoj gimnaziji, objavljuje se:

Javni poziv za višednevnu izvanučioničku nastavu.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv-ne otvaraj“ – Broj ponude: 01/2019.

Rok za dostavu ponuda: 14.02.2019. godine.

Javno otvaranje ponuda: 21. 02. 2019. u 14,00 sati u prostorijama Športske gimnazije.

Priloženi dokument:

Obrazac poziva za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave.

 

NAPOMENA:

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) turističke agencije koje ispunjavaju uvjete iz tog zakona upisuju se u Središnji registar, odnosno do uspostave Središnjeg registra objavljuje se popis na mrežnim stranicama Ministarstva turizma.

S obzirom na navedeno turističke agenicije nisu dužne dostaviti presliku rješenja iz točke 1.b obrasca javnog poziva, a Povjerenstvo će uvidom u gore navedeni popis utvrditi ispunjava li ponuditelj zakonske uvjete.


Športska Gimnazija Zagreb