2019-02-20 07:56:30

Javni poziv za izvanučioničku nastavu - terenska nastava

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.) i Odluke o datumu objave i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu, na sastanku Povjerenstva održanom dana 19. veljače 2019. godine u 14 sati u Športskoj gimnaziji, objavljuje se:

Javni poziv za višednevnu izvanučioničku nastavu - terenska nastava.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv-ne otvaraj“ – Broj ponude: 02/2019.

Rok za dostavu ponuda: 04.03.2019. godine.

Javno otvaranje ponuda: 07. 03. 2019. u 09,35 sati u prostorijama Športske gimnazije.

Priloženi dokument:

Obrazac poziva za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave.


Športska Gimnazija Zagreb