2019-03-08 11:25:09

Pisana provjera znanja kandidata za radno mjesto odgajatelj

Pisana provjera znanja kandidata za radno mjesto odgajatelj/ica održat će se u srijedu 13. ožujka 2019. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Športske gimnazije na I. katu.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Športskoj gimnaziji, pisana provjera obuhvaćat će provjeru sposobnosti, izražavanja i motivacije potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Navedeno podrazumijeva poznavanje zakonskih i podzakonskih akata te akata škole na kojima se temelji odgojno-obrazovni rad u Športskoj gimnaziji, pisano izražavanje i snalaženje u problemskim situacijama u sklopu obavljanja poslova radnog mjesta odgajatelja.


Športska Gimnazija Zagreb