2019-07-10 14:30:36

Prigovor na ocjenu ispita državne mature

Prigovori na ocjene ispita državne mature podnose se Školskom ispitnom povjerenstvu u roku od 48 sati od objave rezultata ispita (do petka, 12. srpnja, u 12 sati).

Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje pojedinog zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu je zadatku riječ i na što se konkretno odnosi prigovor. Prigovor se podnosi na obrascu koji se dobije u školi kod koordinatora državne mature.

Koordinator državne mature zaprima prigovore:

u srijedu, 11. srpnja, od 12:00 do 15:00 u četvrtak, 11. srpnja, od 9:00 do 13:00 u petak, 12. srpnja, od 9:00 do 12:00.

Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

Konačnu odluku o prigovoru učenika u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka zaprimanje prigovora. Centar donosi odluku na temelju mišljenja Školskog ispitnog povjerenstva o opravdanosti prigovora.

Odluka, odnosno odgovor na prigovor, učeniku je dostupna na njegovoj stranici pod poveznicom Moji prigovori.


Športska Gimnazija Zagreb