2019-07-12 11:37:29

Podjela maturalnih svjedodžbi i potvrda

Podjela maturalnih svjedodžbi i potvrda o položenim izbronim predmetima državne matura održat će se u srijedu, 17. srpnja 2019., u 10 sati u prostorima škole. 


Športska Gimnazija Zagreb