2019-08-20 10:32:40

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Športska gimnazija raspisuje javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata.  

U prilogu se nalazi tekst javnog natječaja te dokumentacija za prijavu na isti.

Natječaj traje do 28.08.2019. godine.


Športska Gimnazija Zagreb