2020-03-18 12:49:52

Vrednovanje učenja u online okruženju

Prema dosadašnjim uputama dobivenima iz MZO-a tijekom rada na daljinu učenici neće biti ocjenjivani brojčano.

Povratne informacije koje će učenici dobivati tijekom rada na daljinu bit će konkretne i jasne te trebaju označavati što je bilo uspješno, a što zahtijeva njihov daljnji ili dodatni rad. Uz davanje povratnih informacija u virtualnim učionicama, nastavnik može u e-Dnevnik upisati bilješku o odrađenim aktivnostima.

Podsjećamo učenike da moraju poštivati zadane rokove. Nastavnici će rokove u slučaju tehničkih poteškoća pravovremeno produljiti.

Nakon ponovnog uspostavljanja nastave u učionicama učenici će biti i brojčano ocijenjeni na temelju naučenoga u virtualnim učionicama. 


Športska Gimnazija Zagreb