2020-06-18 14:52:06

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Športska gimnazija raspisuje javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata.

U prilogu se nalazi tekst javnog natječaja te dokumentacija za prijavu na isti.

Natječaj traje do 10.07.2020. godine.

 

Ugovor na najpovoljnijim ponuditeljem se sklapa na razdoblje od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine.


Športska Gimnazija Zagreb