2021-06-23 12:09:01

Raspored dopunskog rada za učenike od 1. do 3. razreda

Raspored dopunskog rada za učenike od 1. do 3. razreda možete naći pod opširnije.

Predmet Razred 25.6. petak 28. 6. ponedjeljak 29.6. utorak 30.5. srijeda Matematika 1. 7:30 - 9:00 7:30 - 9:45 7:30 - 9:45 7:30 - 9:00 Matematika 2. 11:30 -13:45 10:00 - 12:15 10:00 -11:30 11:00-12:30 Kemija 2. 7:30 - 9:00 7:30 - 9:45 7:30 - 9:45 7:30 - 9:00 Fizika 1. i 2. 9:10 - 11:25 12.30 -14:45 12:00 - 13:30 9:15 -10:45 Engleski 2. 11:30 -13:00  9:00 - 11:15 9:00 - 11:15 11:00 - 12:30 Matematika 3. 9:00 - 11:15 9:00 - 11:15 9:00 - 10:30 9:00 - 10:30

 

 


Športska Gimnazija Zagreb