2021-07-20 16:14:03

Podjela maturalnih svjedodžbi

Podjela maturalnih svjedodžbi i potvrda o položenim predmetima državne mature održat će se u petak, 23. srpnja 2021., u 9 sati u prostorima škole.


Športska Gimnazija Zagreb