2021-07-20 16:19:39

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Športska gimnazija raspisuje javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata. U prilogu se nalazi tekst javnog natječaja te dokumentacija za prijavu na isti. 

Ugovor se sklapa s najpovoljnijim ponuditeljem na razdoblje od 01.09.2021. do 31.08.2022. godine.

Natječaj traje do 29.07.2021. godine.


Športska Gimnazija Zagreb