2018-09-24 23:00:36

Primanje zamolbi za mentorski način rada

Učenici s osobito visokim sportskim statusom koji žete pomoć u obliku mentorskog načina rada mogu podnijeti zamolbe u tajništvu škole do petka, 28. rujna 2018.

Lijepo molimo učenike i njihove roditelje da prije predavanja zamolbe prouče pravila te da, ako učenici zadovoljavaju uvjete, prikupe i predaju sve potrebne dokumente u zadanom roku.


Športska Gimnazija Zagreb