preskoči na sadržaj

Športska gimnazija Zagreb

Login
Tražilica
Mentorski način rada

Mentorski način rada je oblik pomoći učenicima s osobito visokim sportskim statusom, a odobrava se na temelju primljene zamolbe s priloženim svim obveznim dokumentima.

Mentorski se način rada provodi u pravilu s učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda.

Zamolbe se predaju u tajništvu škole naslovljene na Nastavničko vijeće Športske gimnazije. Rok za predavanje zamolbi određuje se na početku školske godine i na početku drugog polugodišta, a objavljuje se najmanje tjedan dana prije isteka na mrežnim stranicama škole.

Postupak ostvarivanja prava na mentorski način rada

 1. Povjerenstvu je potrebno dostaviti propisane dokumente (popis).
 2. Povjerenstvo će obaviti razgovore s učenikom/com u roku od jednog radnog tjedna po zaprimanju zamolbe.
 3. Povjerenstvo Nastavničkom vijeću predlaže učenike koji bi se uključili u mentorski način rada, predlaže mentora/icu i vrijeme trajanja navedenog načina rada (cijela nastavna godina, polugodište ili određeno vremensko razdoblje).
 4. Mentorski način rada nije moguće zatražiti ni odobriti nakon posljednje kvartalne sjednice u nastavnoj godini.

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na mentorski način rada

Učenici koji prvi put u školskoj godini ostvaruju pravo na mentorski način rada dostavljaju:

 • zamolbu nacionalnog sportskog saveza u kojoj su navedeni uspjesi kandidata, pripadnost nacionalnoj selekciji, položaj na rang listi nacionalnog ili međunarodnog saveza (za individualne sportove) te perspektivnost kandidata
 • zamolbu sportskog kluba uz detaljan plan rada za razdoblje trajanja mentorstva u kojem je jasno definirano razdoblje izostanka iz škole (izostanci će se ostvarivati samo prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)
 • zamolbu roditelja u kojoj je vidljiva potreba za mentorskim načinom rada
 • potvrdu HOO-a ukoliko se učenik/ca nalazi u razvojnom programu
 • bilo koju drugu potvrdu u kojoj je vidljiv sportski napredak/angažman (profesionalni ugovor, stipendijski ugovor itd. - ako imaju).

Učenici kojima je bio odobren mentorski način rada za prvo polugodište, a žele nastavak mentorskog načina rada u drugom polugodištu, dostavljaju samo:

 • zamolbu sportskog kluba uz detaljan plan rada (za razdoblje trajanja mentorstva) u kojem je jasno definirano razdoblje izostanka iz škole (izostanci će se ostvarivati samo prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).
 • zamolbu roditelja u kojoj je vidljiva potreba za mentorskim načinom rada.

Tijek mentorskog načina rada

Mentor/ica redovito kontaktira s učenikom i pomaže mu u usklađivanju školskih i sportskih obveza.

Mentor/ica će s roditeljima učenika/ce kontaktirati jednom u dva tjedna osobno, a s trenerom/icom (klubom, savezom…) najmanje jednom mjesečno e-mailom i/ili telefonom. Podrazumijeva se da su sve strane zainteresirane za kontakt sa ciljem lakšeg provođenja mentorskog načina rada.

Ukoliko učenik/ca kroz mentorski način rada ne postiže dobre rezultate u obrazovnom području, mentor i razrednik analiziraju rad učenika, a Povjerenstvo razmatra mogućnost izmjene ili ukidanja istog.

 

preskoči na navigaciju