preskoči na sadržaj

Športska gimnazija Zagreb

Login
Tražilica
Mentorski način rada

Mentorski način rada oblik je pomoći vrlo dobim i odličnim učenicima s osobito visokim sportskim statusom koji zbog obujma sportskih obveza prema klubovima ili reprezentaciji trebaju dodatnu pomoć u školi.  Mentorskim načinom rada učenici ne dobivaju dodatne povlastice vezane uz izostanke.

Mentorski se način rada provodi u pravilu s učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda, a odobrava se na temelju primljene zamolbe s priloženim svim obveznim dokumentima.

Zamolbe se predaju u tajništvu škole i trebaju biti naslovljene na Športsku gimnaziju. Rok za predavanje zamolbi određuje se na početku školske godine i na početku drugog polugodišta, a objavljuje se najmanje tjedan dana prije isteka roka na mrežnim stranicama škole. O odobravanju mentorskog načina rada odlučuje povjerenstvo sastavljeno od sedam članova koje imenuje ravnatelj škole.

Tko ima pravo na mentorski način rada?

Na mentorski način rada imaju pravo učenici koji su potpisali profesionalne ugovore u zemljama EU.

Pomoć u obliku mentorskog načina rada mogu dobiti i učenici koji treniraju momčadske sportove, nastupaju u seniorskoj kategoriji te dolaze iz klubova koji su nositelji sportske kvalitete odnosno klubova javnog značaja u Gradu Zagrebu za tekuću godinu. 

Za školsku godinu 2018./2019. popis klubova je dan u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu:

 • GNK Dinamo
 • PPD Zagreb
 • RK Lokomotiva
 • KK Cibona
 • KK Cedevita
 • HAVK Mladost
 • HAOK Mladost

Na mentorski način rada imaju pravo i učenici koji treniraju individualne sportove iz I. ili II. razreda sportova u Gradu Zagrebu, a natječu se u seniorskoj kategoriji

Za 2018. i 2019. godinu u ranije navedenim dokumentima Grada Zagreba izabrani su sljedeći sportovi zastupljeni u našoj školi:

I. razred
 • atletika
 • judo
 • kajak/kanu
 • karate
 • streljaštvo
 • taekwondo
 • tenis
 • veslanje
II. razred
 • boks
 • gimnastika
 • hrvanje
 • plivanje
 • stolni tenis
 • triatlon.

Postupak ostvarivanja prava na mentorski način rada

Na početku svakog polugodišta škola na svojim mrežnim stranicama objavljuje poziv za prikupljanje zamolbi za mentorski način rada. Nakon toga slijede ovi koraci:

 1. Učenik u zadanom roku školi dostavlja zamolbu s priloženim propisanim dokumentima (popis).
 2. Povjerenstvo pregledava zamolbe te odlučuje koji će učenici dobiti dodatnu pomoć u obliku mentoskog načina rada i za koje razdoblje (cijelu nastavnu godinu, polugodište ili određeno vremensko razdoblje).
 3. Svi učenici koji su predali zamolbe dobivaju odgovor u pisanom obliku.
 4. Povjerenstvo u suradnji s ravnateljem dodjeljuje izabranim učenicima mentore.
 5. Povjerenstvo pisanim putem obavještava Nastavničko vijeće o svojoj odluci.
 6. Mentor obavlja razgovor s učenikom tijekom kojeg zajedno određuju vrste pomoći te mentor upoznaje učenika s njegovim pravima i obvezama.

Ako tijekom trajanja mentorskog načina rada učenik ne izvršava svoje obveze, mentor obavještava povjerenstvo. U slučaju ponovljenog neispunjavanja obveza pokreće se postupak oduzimanja prava na mentorski način rada.

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na mentorski način rada

Učenici koji prvi put u školskoj godini ostvaruju pravo na mentorski način rada dostavljaju:

 • zamolbu nacionalnog sportskog saveza u kojoj su navedeni uspjesi kandidata, pripadnost nacionalnoj selekciji, položaj na rang listi nacionalnog ili međunarodnog saveza (za individualne sportove) te perspektivnost kandidata
 • zamolbu sportskog kluba u kojoj su navedeni uspjesi kandidata, pripadnost seniorskoj ekipi, detaljan plan rada za razdoblje trajanja mentorstva, obveze prema klubu i natjecanja u kojima nastupa učenik, te u kojem je jasno definirano razdoblje izostanka iz škole
 • zamolbu roditelja u kojoj je vidljiva potreba za mentorskim načinom rada
 • potvrdu HOO-a ako se učenik nalazi u razvojnom programu
 • bilo koju drugu potvrdu koju učenik posjeduje, a iz koje je vidljiv sportski status, napredak ili angažman (profesionalni ugovor, stipendijski ugovor itd.).

Učenici kojima je bio odobren mentorski način rada za prvo polugodište, a žele nastavak mentorskog načina rada u drugom polugodištu, dostavljaju samo:

 • zamolbu sportskog kluba uz detaljan plan rada (za razdoblje trajanja mentorstva) u kojem je jasno definirano razdoblje izostanka iz škole
 • zamolbu roditelja u kojoj je vidljiva potreba za mentorskim načinom rada.

Tijek mentorskog načina rada

Mentor redovito kontaktira s učenikom i pomaže mu u usklađivanju školskih i sportskih obveza.

Izostanci se bez obzira na mentorski način rada ispričavaju prema odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (molimo proučiti i izmjene i dopune).

Mentor će s roditeljima učenika kontaktirati jednom u dva tjedna osobno, a s trenerom (klubom, savezom…) najmanje jednom mjesečno e-mailom i(li) telefonom. Podrazumijeva se da su sve strane zainteresirane za kontakt sa ciljem lakšeg provođenja mentorskog načina rada.

Ukoliko učenik kroz mentorski način rada ne postiže dobre rezultate u obrazovnom području, mentor i razrednik analiziraju rad učenika, a Povjerenstvo razmatra mogućnost izmjene ili ukidanja mentorskog načina rada.

preskoči na navigaciju