preskoči na sadržaj

Športska gimnazija Zagreb

Login
Tražilica
Upisi

Osnovni podaci o školi su:

Program opća gimnazija
Trajanje obrazovanja četiri godine
Broj učenika koji se upisuju u 1. razred  88 (4 razredna odjela)
podaci za 2010./2022.
Strani jezici prvi engleski
drugi njemački ili talijanski

Uvjeti za upis

upisi.hrUčenici se za upis prijavljuju putem portala upisi.hr, gdje se nalaze i brošure s podacima o upisu stilom i sadržajem prilagođene učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima:

Preporučamo da nakon proučavanja brošura pročitate i često postavljana pitanja na istom portalu.

Dokumenti koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a na temelju kojih se provode upisi, su:

 • Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za sljedeću školsku godinu (donosi se u proljeće prije upisa)
 • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred u srednje škole s Popisom predmeta posebno važnih za upis
 • Struktura razrednih odjela i broja učenika 1. razreda srednjih škola za sljedeću školsku godinu (donosi se u proljeće prije upisa).

Prva su dva dokumenta dostupna iz desnog stupca portala upisi.hr, dok su podaci za našu školu iz trećeg dokumenta navedeni na početku ove stranice.

Podaci na ovoj stranici se ažuriraju sredinom proljeća, kad Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Grad Zagreb odrede pravila upisa te broj učenika koje upisuje pojedina škola u sljedećoj školskoj godini.

Važno za Športsku gimnaziju (podaci za 2021./2022.)

Bodovanje – školski, dodatni i posebni bodovi:

 • Opći uspjeh od petog do osmog razreda zaokružen na dvije decimale se boduje u svim školama.
 • Ocjene iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika u sedmom i osmom razredu se boduju u svim školama.
 • Ocjene iz geografije i povijesti u sedmom i osmom razredu se boduju u svim općim gimnazijama.
 • Biologija je predmet koji je odabrala Športska gimnazija kao treći predmet značajan za upis, pa se boduju i ocjene iz tih predmeta u sedmom i osmom razredu.
 • Minimalni broj bodova ostvaren temeljem uspjeha u osnovnoj školi potreban za upis je 65 (podatak za šk. god. 2021./2022.).
 • U ukupni broj bodova se uključuju dodatni bodovi, ostvareni na temelju natjecanja u osnovnoj školi, te posebni bodovi, koji se dobivaju za zdravstvene i socioekonomske teškoće koje su mogle utjecati na uspjeh u osnovnoj školi.

Rokovi (za šk. god. 2021./2022.):

 • Učenici moraju u razdoblju od 24. do 31. svibnja 2021. na upisi.hr, na kartici Moji podaci, iskazati interes za upis u razredne odjele za sportaše na temelju kojih sportski savezi sastavljaju ljestvice poredaka sportaša – svaki za svoj sport prema kriterijima koje unaprijed određuje svaki sportski savez posebno.
 • Ostale rokove potražite u kalendarima na posljednjim stranicama brošura s podacima o upisima, a posebno pazite na početak i kraj sljedećih aktivnosti:
osiguravanje mogućnosti upisa u Športsku gimnaziju  
iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše upisi.hr
pregled preliminarne liste nacionalnog sportskog saveza za sport koji učenik trenira na web-stranicama saveza
pregled službene rang liste nacionalnog sportskog saveza na web-stranicama saveza
dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis razredniku u osnovnoj školi
prijava programa obrazovanja upisi.hr
provjera podataka i ev. podnošenje prigovora upisi.hr
potpisivanje prijavnica upisi.hr
potpisivanje i dostava upisnice u Športsku gimnaziju ili e-poštom na adresu upisi@spogi.hr

Bodovanje – sportski bodovi:

 • Svaki sportski savez sastavlja svoju ljestvicu poretka sastavljenu od učenika koji su registrirani u tom savezu i koji su iskazali želju za upis u razredne odjele za sportaše. Na ljestvici poretka se nalaze djevojke i mladići zajedno.
 • Na temelju ljestvice poretka pojedinog sporta i skupine u kojoj se sport nalazi (popis skupina nalazi se u brošuri) automatski se određuju bodovi. Postupak se malo razlikuje ako je prijavljen maksimalni broj učenika i ako je prijavljeno manje učenika nego što je dozvoljeno za pojedini sport.
Primjer sportskih bodova - popunjena sva mjesta na listama
1. skupina sportova 2. skupina sportova 3. skupina sportova
1. mjesto 80        
2. mjesto 79        
...          
8. mjesto 73        
9. mjesto 72 1. mjesto 72    
10. mjesto 71 2. mjesto 71    
...   ...      
16. mjesto 65 8. mjesto 65    
17.mjesto 64 9. mjesto 64 1. mjesto 64
18. mjesto 63 10. mjesto 63 2. mjesto 63
...   ...   ...  
24. mjesto 57 16.mjesto 57 8. mjesto 57
svi ostali 56 svi ostali 56 svi ostali 56
Primjer sportskih bodova - popunjena četiri mjesta po listi
1. skupina sportova 2. skupina sportova 3. skupina sportova
1. mjesto 80        
           
           
2. mjesto 74        
    1. mjesto 72    
           
3. mjesto 68 2. mjesto 68    
           
    3. mjesto 64 1. mjesto 64
4. mjesto 62     2. mjesto 62
    4. mjesto 60 3. mjesto 60
        4. mjesto 58
nitko 56 nitko 56 nitko 56

Provjere znanja

U Športskoj se gimnaziji kao prvi strani jezik uči engleski jezik, a u pravilu ga mogu upisati učenici koji su taj jezik u osnovnoj školi učili barem četiri godine. Ako to nije slučaj, moraju pristupiti provjeri znanja 29. svibnja u 12:00 u prostorima Športske gimnazije.

Dostava upisnica

Učenik se smatra upisanim u školu tek kad školi dostavi potpisanu upisnicu  i dokumente na temelju kojih se ostvaruju dodatni bodovi, ako ih učenik ima – osobno ili putem e-pošte na adresu upisi@spogi.hr.

U Športsku će se gimnaziju zaprimati upisnice 12. srpnja 2021. od 8:00 do 18:00.

Upisno povjerenstvo

U upisno povjerenstvo za šk. god. 2021./2022. imenovani su:

Zainteresirani za dodatne informacije o upisu mogu poslati upit na adresu e-pošte upisi [pri] spogi.hr.

preskoči na navigaciju