preskoči na sadržaj

Športska gimnazija Zagreb

Login
Tražilica
Školska knjižnica
Prava i obveze učenika

Prava učenika

Učenici Doma imaju prava i obveze utvrđene Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim općim aktima ustanove.

Prava učenika su:

 • sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
 • pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose
 • pravo na uvažavanje njegovog mišljenja
 • pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika
 • podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima
 • raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada
 • raspravljati o povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o primjeni pedagoških mjera
 • iznositi mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika
 • osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim aktivnostima
 • iznositi prijedloge, mišljenja i zapažanja koja se odnose na život i rad u Domu, ako se radi o pitanjima učenika
 • uporaba domskog inventara i drugih sredstava Doma koja su namijenjena za smještaj i boravak učenika
 • ostvarivati ostala prava utvrđena Kućnim redom ili posebnim odlukama Školskog odbora, odnosno ravnatelja.

Da bi učenici ostvarili svoja prava od njih se očekuje da ispunjavaju svoje obveze.

Obveze učenika

Obveze učenika su:

 • redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada u školi i Domu
 • savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima ustanove
 • njegovati i promicati humane odnose među učenicima
 • čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenika, odgojitelja i drugih djelatnika ustanove
 • ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih korisnika i Doma kao ustanove
 • poštivati pravila Kućnog reda, Statuta i drugih akata ustanove
 • poštivati nultu stopu tolerancije prema nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj, spolnoj pripadnosti i bilo kakvom obliku psihičkog i fizičkog nasilja
preskoči na navigaciju