preskoči na sadržaj

Športska gimnazija Zagreb

Login
Tražilica
Školska knjižnica
Online aktivnosti u školi

 

Športska gimnazija školsku godinu 2021./2022. započinje radom u učionici, no zbog velikog broja izostanaka učenika i u slučajevima samoizolacije razreda nudimo podršku putem online alata.

U našoj se školi bez obzira na epidemiju dodatni materijali za pojedine predmete nalaze u Loomenu. Kad smatramo da nam mogu pomoći, upotrebljavamo i druge alate, na primjer Zoom za videokonferencije.


Školska pravila

Pravila ponašanja i očekivanja na redovitost u radu su slična kao u učionicama.

Komunikacija između učenika i nastavnika se odvija preko službenih korisničkih računa (skole.hr) osim ako nastavnik iz objektivnih razloga ne odredi drugačije. Nastavnik može ne odgovoriti na poruku poslanu s privatnog računa učenika.
 

Rokovi

Odgovaranje na izravne upite:

  • nastavnik odgovara u roku od 24 sata radnih dana (na primjer, na poruku poslanu u petak u 19 sati profesor odgovara najkasnije u ponedjeljak u 19 sati)
  • učenik odgovara u roku od 48 sati radnih dana.

U online nastavi učenici dobivaju zadatke do 8 sati ujutro za predmete koji su taj dan u rasporedu.

U potpuno online nastavi nastavnik zadaje zadatke tako da:

  • učenik ima barem 48 sati za rješavanje zadatka
  • rok za predaju rješenja je u 23:00
  • za proučavanje materijala i rješavanje zadataka prosječnom učeniku treba 45+15 minuta (kao školski sat plus pisanje domaćih zadaća).

Učenici i roditelji se trebaju upoznati i s pravilima održavanja nastave tijekom pandemije bolesti COVID-19 (poveznica je za početak školske godine 2021./2022.).

Upute – nadopunjava se, navratite ponovno!

Upotreba pojedinih alata:

Osiguravanje uvjeta za rad:

Upotreba Loomena:

Izrada uredni(ji)h radova:

  • fotografiranje radova pisanih na papiru (ako trebate fotografije u formatu slike ili ako ne želite instalirati aplikaciju OneDrive ili drugu koja ima mogućnost fotografiranja i ispravljanja dokumenata)
  • svrstavanje radova (prvi korak u izradi e-portfolija).

Ako učenik preda neuredan rad, nastavnik može zahtijevati izradu novoga.

Savjete o pretraživanju weba i ostalim izvorima informacija možete naći u našoj knjižnici bez zidova!

Snimke predavanja za sve škole u Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje su pripremili niz snimki predavanja. Predavanja su dostupna i izravno na kanalu Škole za život web-sjedišta YouTube, a učenicima preporučamo da si u web-preglednicima zabilježe adrese stranica koje se odnose na njihove razrede.

preskoči na navigaciju