preskoči na sadržaj

Športska gimnazija Zagreb

Login
Tražilica
Upute za online nastavu

Online nastava se u našoj školi odvija kroz virtualne učionice za razrede i virtualne učionice za predmete u Loomenu. Kad smatramo da nam mogu pomoći, upotrebljavamo i druge alate, na primjer Zoom za videokonferencije.

Imamo i rezervne alate, ali se nadamo da nam neće trebati :-)

Školska pravila i upute

Pravila ponašanja i očekivanja na redovitost u radu su slična kao u učionicama pa ističemo samo razlike:

  • nastavnik zadaje zadatke tako da za proučavanje materijala i rješavanje zadataka prosječnom učeniku treba 45+15 minuta (kao školski sat plus pisanje domaćih zadaća)
  • na izravan upit učenika nastavnik odgovara u roku od 24 sata radnih dana (na primjer, na poruku poslanu u petak u 19 sati profesor treba odgovoriti do ponedjeljka u 19 sati)
  • na izravan upit nastavnika učenik odgovara u roku od 48 sati radnih dana
  • zadatak smije imati rok od najmanje 48 sati radnih dana, a rok za predaju je uvijek u 23:00
  • komunikacija se odvija preko službenih korisničkih računa (skole.hr) osim ako nastavnik iz objektivnih razloga ne odredi drugačije (nastavnik može ne odgovoriti na poruku poslanu s privatnog računa učenika).

Podsjetnici za predaju uredni(ji)h radova:

Ako učenik preda neuredan rad, nastavnik može zahtijevati ponovnu predaju rada.

Upute za pojedine alate:

Nove su upute u pripremi!

Raspored nastave koju organizira MZO

Učenici i nastavnici se mogu poslužiti materijalima koje je pripremilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji su objavljeni na web-sjedištu YouTube ili se emitiraju na televiziji.

Raspored sadržaja po danima:

Za sve su razrede predloženi sadržaji na kanalu Škole za život web-sjedišta YouTube, a za maturante postoji i program na Sportskoj TV te pripreme za maturu subotom na RTL2.

preskoči na navigaciju